BB Trade ad, trgovinski lanac koji posluje na teritoriji Vojvodine,  je u potrazi za profesionalcima,  koji će se pridružiti timu Upravljanja kategorijama. Ukoliko ste analitičnii, sistematični, vredni i želite karijeru sa mogućnošću za napredovanje, možete se prijaviti na konkurs za otvoreno radno mesto:

Zamenik šefa magacina

Lokacija:  Đurđevo

Opis dužnosti radnog mesta:

 • Sprovodi definisane poslovne aktivnosti zaposlenih u magacinu
 • Kontroliše rad zaposlenih u magacinu
 • Sprovodi kvantitativni i kvalitativni prijem robe u magacin
 • Sprovodi i kontroliše izlaganje robe na primarne pozicije u magacinskom prostoru
 • Sprovodi i kontroliše izlaganje robe na sekundarne pozicije u magacinskom prostoru
 • Kontroliše tačnost pozicija u magacinu
 • Kontroliše dostupnost robe na definisanim pozicijama u magacinu
 • Kontroliše ispravnosti osnovnih sredstava za rad i opreme
 • Kontroliše rokove trajanja robe u magacinu
 • Kontroliše sprovođenje izlaganja robe na pozicije po FIFO standardu
 • Sprovodi i kontroliše dobru higijensku praksu u magacinskom prostoru 
 • Obezbeđuje manipulaciju ambalažom i ambalažnim otpadom po proceduri u magacinu
 • Obezbeđuje poštovanje akta o bezbednost zaposlenih i imovine u magacinu
 • Vodi evidenciju prisutnosti zaposlenih u magacinu
 • Po potrebi pruža pomoć pri utovaru i istovaru robe

Profil kandidata:

 • Radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama minimalno 1 godina
 • Organizacione i komunikacione sposobnosti
 • Poznavanje rada na računaru
 • Motivisanost i želja za rad
 • Spremnost za preuzimanje odgovornosti i preuzimanje rizika

Šta nudimo:

 • Posao u firmi koja ima tendenciju rasta
 • Fiksnu platu + bonusi na osnovnu zaradu
 • Obezbeđen prevoz
 • Mogućnost profesionalnog razvoja
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Materijalne i nematerijalne nagrade
 • Edukacije i obuke

Ako smatrate da ispunjavate gore navedene uslove, ako sebe vidite kao pravu osobu za izazov i dinamiku ovog radnog mesta, molimo Vas da Vašu prijavu i CV pošaljete elektronskim putem.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor, biće obavešteni o ishodu selekcije.